สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน