กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://finearts.thaijobjob.com https://finearts.thaijobjob.com/