สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 52 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป