สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)