สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน