โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 6000 ต่อ 47510 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564