โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัครพนักงานประกันสังคม 17 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.00น. – 16.00น.) และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ