สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com