สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร