องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.thaiveterans.mod.go.th/ข่าวรับสมัครงาน/และส่งใบสมัครสอบพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ wvo13162@gmail.com และทางไปรษณีย์มาที่ กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สมัครสอบ) เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  2. สมัครได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2354 4476 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ