ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
1) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารข้างท้าย กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th
2) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้