โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส