กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 98 อัตรา

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ
1) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 71 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

สถานที่จัดสอบ
1) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
2) ศูนย์สอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
4) ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา
5) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
6) ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
7) ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
8) ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
9) ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

วันและเวลารับสมัครสอบ
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
*ที่เว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com