สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034 512 417 ต่อ 110 (ผู้สมัคร : ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขอความร่วมมือให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และเตรียมหลักฐานเอกสารมาให้พร้อม ก่อนการยื่นใบสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด