กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 36 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 0800 – 1200 นาฬิกา และ 1300 – 1600 นาฬิกา (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413