สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้สมัครจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร