ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์โทรศัพท์ 02659 6531 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr.sac1300@gmail.com โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.