สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ( www.nso.go.th http://www.nso.go.th/) คลิกที่หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
2) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว แนบไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบ การสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด