กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ