โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 57 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 57 อัตรา ค่าตอบแทน
อัตราชั่วโมงละ 100 บาท (ผู้ป่วยนอก) และ 120 บาท (ผู้ป่วยใน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/3zvsI3e
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ