สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ