กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 39 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
*ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.