สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 140 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ