กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โทร 02-515-3999 ต่อ 5360 โทร 086-379-6988