วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

วัน เวลา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัครงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 081-996-0023, 089-095-9963, 082-207-4778