กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไชต์ https://dmr.thaijobjob.com/ https://dmr.thaijobjob.com/