สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565
ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จำนวน 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ เว็บไซต์ jobs.newmediax.net