โรงพยาบาลโชคชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (เฉพาะวัน และเวลาราชการ)