สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 92 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ