โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา

 1. นักวิชาการสถิติ กองบริการ (ปฏิบัติงานที่ แผนกทะเบียนเวชสถิติ) จำนวน 2 อัตรา
 2. นักจิตวิทยาคลินิก กองกุมารเวชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 3. นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
 4. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองจักษุกรรม จำนวน 1 อัตรา
 6. นักเทคนิคการแพทย์ กองบริการโลหิต จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองอายุรกรรม(ปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ) จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองอายุรกรรม(ปฏิบัติงานที่ หน่วยโภชนบำบัด) จำนวน 2 อัตรา
 9. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กองอายุรกรรม(ปฏิบัติงานที่ ห้องผ่าตัดหัวใจทำหน้าที่ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม) จำนวน 1 อัตรา
 10. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา(ปฏิบัติงานที่ ห้องสมุด) จำนวน 1 อัตรา
 11. นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ(ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์) จำนวน 1 อัตรา
 12. นักกิจกรรมบำบัด(ปฏิบัติงานที่ กองจิตเวชและประสาทวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการจำนวน 3 อัตรา
 14. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลกองบริการ(ปฏิบัติงานที่ แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
 15. พนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
 16. พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้กองอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา
 17. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรม โรงพยาบาลกองบริการ(ปฏิบัติงานที่ แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
 18. นายช่างเทคนิค กองบริการ(ปฏิบัติงานที่ โรงซักฟอก) จำนวน 2 อัตรา
 19. นายช่างเทคนิค กองบริการ(ปฏิบัติงานที่ แผนกช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานบริการ จำนวน 21 อัตรา
 21. พนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
 22. พนักงานซักฟอก กองบริการ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.00 น. ถึง15.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ วันเสาร์วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566) ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 2534 7234 หรือ 084 –1591100

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร