ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานช่วยงาน 5 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 3 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สอบคัดเลือกผ่าน ในวันและเวลาราชการ (ชั้น3) ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2943247 ต่อ 14 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail : hc13698@hotmail.com ที่ตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม3 ซ.48 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข ตรวจสอบ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 ยังไม่มีผู้สมัคร ** คำแนะนำเพิ่มเติม ควรโทรสอบถามอีกครั้งก่อนที่จะเข้าไปสมัคร**

ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านการเงินและบัญชี 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ชั้น3) ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2943247 ต่อ 20 หรือ สอบถาข้อมูลเพิ่มเติม E-mail : hc13698@hotmail.com ที่ตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม3 ซ.48 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร