โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

  1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2566 ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ในวันและเวลา ราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.00 น.) หรือสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/FqfYF9jc44htxUycA หรือตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ไม่เว้นวันหยุด

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร