โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

  1. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 อัตราและสำรอง
  2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตราและสำรอง
  3. พนักงานบริการ จำนวน 1อัตราและสำรอง
  4. พนักงานพิมพ์ จำนวน 1อัตราและสำรอง
  5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1อัตราและสำรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี

  1. กรณีสมัครด้วยตัวเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ในวันและ เวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.30 ) ได้ที่งานทรัพยากรบุคคลอาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. facebook.com/hr.metta (HR Metta Hospital) หรือหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) www.metta.go.th หัวข้อข่าวและกิจกรรม “ข่าวรับสมัครงาน” กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ(EMS) มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 – 2 หรือ 0 3422 5818 หรือ 0 3432 1244 ต่อ 5117

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร