กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา

1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนการสมัคร ในเว็บไซต์ https://qsds.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน”

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร