สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

สังกัด ฝ่ายปกครอง
1.1 พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายโยธา
1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
1.4 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
1.5 พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 11 อัตรา
1.6 พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 3 อัตรา
1.7 พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 2 อัตรา
1.8 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 ชั้นลอย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2237 4541 ต่อ 7157 หรือ 7158

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร