สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา

  1. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือติดต่อสอบถามโทร 0 2389 5980 ต่อ 119, 123 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร