ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 40 อัตรา

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 จำนวน 40 อัตรา

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศรับสมัครงาน สามารถกรอกรายละเอียดการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาการสอบตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คู่มือการใช้งานตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ของสำนักงาน ก.พ.