กรมการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร