มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ (ด้านซ้ายมือ) สมัครงาน “สมัครงาน” ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึง เวลา 15.30 น. เท่านั้น

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร