สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์) บรรจุครั้งแรกจำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรกจำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://onlb.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร