โรงพยาบาลสามพราน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายอัตรา

  1. นักกายภาพบำบัด
  2. พยาบาลวิชาชีพ
  3. นักเทคนิคการแพทย์
  4. พนักงานพิมพ์
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6. ผู้ช่วยพยาบาล (งานทันตกรรม,งานพยาบาลผู้ป่วยใน)
  7. พนักงานประจำห้องทดลอง
  8. พนักงานเปล
  9. พนักงานขับรถยนต์
  10. พนักงานรักษาความปลอดภัย

สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานฝ่ายบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ตึก 1 ชั้น 3 คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครติดต่อ ในวันและเวลาราชการ 034 – 388 – 957 ต่อ 1320 เวลา 8.30 – 16.30 น

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร