กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

  1. พนักงานบริการ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา เพศชาย 1 อัตรา และเพศชาย/หญิง 1 อัตรา
  2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์) แผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย
  3. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 4 อัตรา เพศชาย 1 อัตรา และเพศหญิง 3 อัตรา
  4. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย
  5. พนักงานบริการ โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 1อัตรา เพศหญิง

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ http://www.admin.nawy.mi.th

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.30 น. – 15.30 น. สอบถามโทร. 0 2475 5459 หรือ 0 2466 1915

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร