วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยงานหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 26 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ และจะทำการคัดเลือกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (สำนักงานอาคารชั่วคราว) สอบถามโทร. 034-450001

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร