เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง 62 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 2 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่ง ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
 14. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
 15. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย

 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 5 อัตรา
 3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา
 4. ตำแหน่ง คนงาน (คนงานกวาดถนน) จำนวน 13 อัตรา
 5. ตำแหน่ง คนงาน (คนงานประจำศูนย์บริการสาธารณสุข) จำนวน 5 อัตรา
 6. ตำแหน่ง คนงาน (คนงานประจำศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา
 7. ตำแหน่ง คนงาน (คนงานป้องกันควบคุมโรค) ถูกต้อง จำนวน 3 อัตรา

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) (โปรดแต่งกายสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร