โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

 1. ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา
 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. และ ในวันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. และสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร เข้าที่ อีเมล์ Lakhok1.forhr@gmail.com (สิ้นสุดรับทางอีเมล์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 น.) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 – 5364463

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร