สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

สังกัดฝ่ายโยธา

  1. พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

  1. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 15 อัตรา
  2. พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้มากรอกใบสมัครและยื่นหลักฐานได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร