องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 25 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถยนต์กู้ชีพ) จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประจำรถขนขยะ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
 3. ตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 3 อัตรา
 4. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิ์สมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 337 3115 – 6 ต่อ 119, 132

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร