สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
  2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 20 อัตรา
  4. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร