สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานโยธา อัตราว่าง 2 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร อัตราว่าง 1 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 อัตรา
 3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร อัตราว่าง 1 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
 4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 2 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อัตราว่าง 2 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2566 ในวันเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร