กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ระบบปิดการรับสมัคร เวลา 16.30 น. และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ในเว็บไซต์ http://dsd.thaijobjob.com

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร